Onze partners

Onze partners

Onze partners

Om onze missie en doelstellingen te bereiken werken we in Peru samen met partners. Samen met hen werken we aan projecten voor wezen, jongeren en vrouwen in Peru. Hieronder vindt u een overzicht van onze huidige partners in Peru.
Cam biando horizontes

Cambiando Horizontes

De organisatie Cambiando Horizontes is opgericht in maart 2020 in Peru en werkt met de meest kwetsbare groepen van de bevolking van Peru: kinderen, jongeren en vrouwen. Ze bevorderen christelijke principes en waarden en de hoop op een betere toekomst in deze doelgroep.
Cambiando Horizontes ontwikkelt projecten in de volgende 5 richtingen:
  1. Begeleiding: begeleiden van tieners en jongeren uit kindertehuizen in hun overgang naar het onafhankelijk leven.
  2. Maatschappelijke projecten: ontwikkelen van projecten die de doelgroep op welke manier dan ook helpen. Bijvoorbeeld het aanbieden van gratis juridisch advies aan vrouwen zodat ze weten wat hun rechten zijn ten opzichte van hun partners of vaders van hun kinderen.
  3. Ondernemingsprojecten: opstarten van kleine projecten om de jongeren en hun familie kansen te bieden op inkomsten door het ontwikkelen van vaardigheden die ze in kunnen gaan zetten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld handwerk, naaiwerk, koken, etc.
  4. Onderzoek en ontwikkeling: onderzoek naar de actuele situatie van jongeren afkomstig uit kindertehuizen en waar ze terecht zijn gekomen om daarmee beleid en mogelijkheden voor subsidie van de overheid te ontwikkelen voor deze doelgroep. Daarnaast worden er nieuwe materialen ontwikkelt voor jongeren en tieners of al bestaand materiaal wordt gepromoot in verschillende steden in Noord Peru.
  5. Vrijwilligersprogramma: op basis van de nood binnen kindertehuizen in Trujillo en omgeving worden er vrijwilligers gezocht in lokale kerken. Daarnaast is er een mentorprogramma voor de tieners en jongeren die in kindertehuizen wonen of die net verlaten hebben.

Meer weten? Ga naar de facebookpagina van Cambiando Horizontes voor meer informatie.

palabrasbiblicas_facebook_profilepicture_big

Palabras Biblicas

De stichting Luz y Esperanza werkt samen met Palabras Biblicas in het promoten en verspreiden van artikelen, blogs en cursussen over levensvragen en het geloof. Deze worden gedeeld met de jongeren uit onze projecten in Peru en gepubliceerd op sociale media omdat wij geloven dat deze artikelen jongeren in Peru kunnen helpen in hun zoektocht naar een betere toekomst.

Op de website van Palabras Biblicas,  www.palabrasbiblicas.net, staan digitale cursussen, artikelen en blogs over het geloof en levensvragen welke voor jongeren heel waardevol zijn.

VRAGEN? STUUR EEN EMAIL NAAR: INFO@LUZYESPERANZA.NL

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in om de nieuwsbrief te ontvangen