ANBI-status voor stichting Luz y Esperanza

Na het presenteren van verschillende documenten hebben we aan kunnen tonen dat we als stichting het algemene nut dienen en ons inzetten voor de maatschappij. We zijn daarom door de belastingdienst ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier zijn wij uiteraard heel blij mee omdat deze kwalificatie vaak gevraagd wordt door sponsoren en andere organisaties of bedrijven die ons willen ondersteunen. Aangemerkt zijn als ANBI betekent dat giften mogen worden afgetrokken in uw belastingaangifte.

Wilt u meehelpen om een verschil te maken in het leven van een tiener in Peru? Maak dan een gift over naar NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza.