Conferentie ACH Chili

Half november was het team van Cambiando Horizontes in Chili op een internationale conferentie van de Alianza Cristiana para los Huerfanos (Christelijke Alliantie voor de wezen). Hieronder een kort verslag hiervan.

De Christelijke Alliantie voor de wezen is een aantal jaren geleden opgericht in Guatemala met het doel om de zorg voor de wezen, voornamelijk pleegzorg en adoptie, vanuit een christelijk perspectief te stimuleren door conferenties te houden en materialen beschikbaar te stellen voor lokale kerken en organisaties. Sindsdien is deze allliantie snel gegroeid en dit jaar was voor de 5e keer dat deze conferentie georganiseerd werd. Na 2 jaar een digitale conferentie door de coronacrisis, was dit de eerste keer dat het in Chili georganiseerd werd. Het doel was om daarmee de organisaties in het zuiden van Latijns Amerika te mogelijkheid te bieden om hierbij aanwezig te kunnen zijn.

Intensieve cursussen

De donderdag begon met het volgen van intensieve cursussen, ’s morgens en ’s middags konden verschillende thema’s gekozen worden. Zo was er ’s morgens een cursus ter preventie van wezen, waarin uitgelegd werd hoe de lokale kerk gemotiveerd en toegerust kan worden om voor een groep kinderen te zorgen die uit kwetsbare families komen. Ook was er een cursus hoe een netwerk van hulp op te bouwen voor je lokale organisatie. ’s Middags was er een cursus waarin uitgelegd werd hoe een programma voor mentoren op te zetten en een cursus hoe hulp te verlenen aan kinderen die een trauma opgelopen hebben. Deze cursussen werden gegeven door specialisten van organisaties uit onder andere Mexico, Guatemala, Costa Rica en Chili. Met veel van deze organisaties heeft Cambiando Horizontes de afgelopen jaar samengewerkt.

Bijbels perspectief

Vanaf donderdagavond begon de conferentie officieel met ruim 250 mensen van veel verschillende opvangtehuizen en organisaties uit verschillende Spaanstalige landen. De conferentie duurde in totaal drie dagen en elke dag waren er verschillende plenaire bijeenkomsten en workshops. In de plenaire bijeenkomsten werd de zorg voor de wezen en kwetsbaren vanuit een Bijbels perspectief belicht en werden de mensen daardoor gemotiveerd. Zo kwam onder andere naar voren dat ieder mens geschapen is in Gods beeld en dus van waarde is, ongeacht hun afkomst, religie, werk of intelligentie. Zo moeten wij andere mensen ook behandelen en juist de kwetsbare kinderen en jongeren die geen ouderlijke zorg hebben de aandacht geven die ze vaak niet krijgen maar wel verdienen.

Ervaringen

Op verschillende momenten tijdens het programma deelden mensen hun ervaringen als pleeg- of adoptieouders en hoe ze tot die beslissing gekomen waren. Ook deelde een jongen zijn ervaring tijdens zijn jarenlange verblijf in een opvangtehuis. Zijn verhaal liet zien hoe belangrijk het is voor de kinderen en tieners om bezoek te ontvangen en relaties op te kunnen bouwen met mensen van buiten het opvangtehuis. Tijdens de workshops werden veel verschillende thema’s uitgelicht die allemaal raakvlakken hadden met de zorg voor de wezen. Zo waren er onder andere workshop over hoe binnen de lokale kerk pleegfamilies te motiveren en te ondersteunen en hoe om te gaan met de pijn van het afscheid nemen van een pleegkind als deze weer terug gaat naar zijn familie.

Het team van Cambiando Horizontes nam ook deel aan een rollenspel waarin iedereen een rol speelde in het proces van uithuisplaatsing van een kind naar een opvangtehuis. Zo werden er als rollen ouders aangewezen die allemaal drie kinderen onder hun hoede kregen. Deze kinderen werden daarna geblinddoekt uit huis geplaatst in een fictief opvangtehuis waar ze onder toezicht kwamen van een begeleider. Daarna werden verschillende situaties gespeeld tijdens de bezoeken en de processen van de kinderen. Dit rollenspel maakte veel impact op de deelnemers omdat het helpt om zich in te leven in de situatie van de kinderen.

Netwerk en ontmoeting

Naast het luisteren naar de verschillende sprekers en het meedoen aan de workshops was het ook een goede gelegenheid om personen te ontmoeten waarmee we de afgelopen jaren digitaal hebben gewerkt. Het was heel bijzonder en waardevol om met deze mensen, waar we veel van geleerd hebben, samen aan tafel te zitten, elkaar beter te leren kennen en samen plannen te maken over verdere samenwerking in de aankomende tijd. Ook zijn er nieuwe contacten met nieuwe organisaties gelegd waarmee ook in de toekomst samengewerkt kan gaan worden.

Tenslotte was het bemoedigend om met zoveel personen samen te komen die vanuit hun christelijke geloof zich inzetten voor een betere toekomst voor kinderen, tieners en jongeren zonder ouderlijke zorg of uit kwetsbare gezinnen. Er is ook in Latijns Amerika veel kennis en ervaring beschikbaar waarmee de organisatie Cambiando Horizontes het aankomende jaar weer een stap kan maken naar verder groei en meer levens die veranderd kunnen worden.