Kerstgroet 2021

De zon komt op
Ruim tweeduizend jaar geleden leefde men in een donkere tijd. Tussen de laatste profeten en de komst van de Heere Jezus zit 400 jaar. Een hele lange tijd waar wellicht niets noemenswaardig gebeurde om te vermelden in de Bijbel. Een tijd waarin het volk Israël in zonden leefde en vooral uiterlijk met godsdienst bezig was. Toch mocht Maleachi, de laatste profeet uit het Oude Testament, in zijn laatste woorden nog hoop brengen als hij zegt dat voor hen die Zijn Naam vreest de Zon der gerechtigheid op zal gaan (Mal. 4:2). Toen op een dag ergens afgelegen een baby geboren werd wisten weinig mensen dat die kleine Jezus deze Zon was die beloofd was. Een gebeurtenis die de wereldgeschiedenis veranderd heeft en licht bracht in een donkere tijd. Een moment in de geschiedenis waardoor de horizon van miljoenen mensen veranderd is en nog dagelijks veranderd. Als de Zon opgaat in de levens van mensen verandert dat en komt er hoop op een betere toekomst. De boodschap van kerst is een boodschap van licht en hoop voor mensen die in de duisternis leven.

Vandaag de dag leven ook veel mensen in een donkere tijd. Dichtbij en ver weg. Zonder hoop of toekomstperspectief. Soms door eigen schuld, vaak echter door omstandigheden waar ze zelf geen invloed op hebben gehad. Hier in Peru leven ook veel tieners en jongeren in een donkere tijd zonder een familie die om hen geeft. Zonder ouderlijke zorg is het voor hen moeilijk om plannen te maken en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Hun toekomstperspectief is erg onzeker. De kerstdagen zijn voor hen ook geen dagen waar ze naar uit kijken.

Luz y Esperanza brengt licht en hoop in Peru
De naam van onze stichting is Luz y Esperanza, wat licht en hoop betekent. Met onze organisatie hebben we licht en hoop kunnen brengen voor deze jongeren. Zo hebben we ruim twintig jongeren begeleidt in hun proces van onafhankelijk worden. Met hen meegedacht aan oplossingen voor hun problemen, naar hen geluisterd, geholpen om een baan of studie te vinden. We zijn dankbaar dat Marcial zijn studie verpleegkunde bijna heeft afgerond, Narda weer gezond is en bij haar familie kon gaan wonen en Anie werkt heeft gevonden als hulp in de huishouding. Mooie stappen zijn gezet naar onafhankelijkheid. Helaas zijn er ook jongeren onderweg afgehaakt en uit ons beeld verdwenen. We hopen dat we voor hen ook een (tijdelijke) gids hebben kunnen zijn.

Daarnaast zijn we dankbaar dat de online trainingssessies voor het personeel van opvangtehuizen nu landelijke bereik hebben. Waar we begonnen met trainingen voor 50-100 personen, nemen er nu meer dan 500 personen uit heel Peru deel aan de trainingen. Hiermee hopen wij ook ons doel te bereiken voor betere zorg en begeleiding voor de tieners tijdens hun verblijf in een opvangtehuis. We hopen dat het personeel hen de juiste aandacht kan geven en meer mogelijkheden biedt, in plaats van belemmeringen.

Tenslotte zijn we dankbaar dat we als organisatie gegroeid zijn in ervaring, kennis en mankracht in dit jaar. Naast verschillende betaalde medewerkers hebben we nu ook een tiental vrijwilligers die voor onze organisatie actief zijn. Een mooie mogelijkheid voor hen om wat voor hun naaste te doen en de realiteit te leren kennen van deze jongeren en hun families.

Op dit moment zijn we druk met na te denken over het volgende jaar, wat willen we bereiken, waar willen we naartoe groeien en wat hebben we daarvoor nodig. We willen daarvoor gebed vragen. Het is mooi om als organisatie snel te groeien, maar ook lastig omdat dat ook keuzes maken betekent. Willen we grote aantallen personeel trainen, of juist kleine groepen meer aandacht geven? Willen we veel tieners en jongeren helpen, of juist een kleinere groep meer persoonlijke aandacht geven? En hoe kunnen nog beter de verbinding maken tussen de jongeren uit onze programma’s en de lokale kerk? Zo enkele vragen waar we over nadenken in deze weken.

Samen veranderen we de horizon
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die het werk van onze organisatie gesteund heeft dit jaar. Door een donatie te doen, mee te bidden of door mee te luisteren en denken hebben we samen een licht kunnen zijn in het leven van jongeren. Weet dat met jullie steun dit jaar tieners en jongeren in Peru kansen hebben gekregen voor een betere toekomst. We hopen ook aankomend jaar op jullie steun te kunnen blijven rekenen zodat we de horizon van deze jongeren kunnen blijven veranderen!

Vanuit Peru wens ik jullie allen gezegende kerstdagen, dat de Zon der Gerechtigheid (opnieuw) in jullie levens op mag gaan en jullie aan mag sporen om te zien naar de medemens, dichtbij en ver weg!

Hartelijke groet,
Albert den Oudsten