Mentorenprogramma voor tieners van start

n het programma Vida Independiente is er van start gegaan met het zogenaamde mentorenprogramma. Een nieuwe strategie om de tieners nog beter te begeleiden en voor te bereiden op hun onafhankelijke leven. Graag vertellen we iets meer hierover.

Doordat de tieners maar één keer per week naar het programma komen is er vaak niet de gelegenheid om persoonlijk met hen door te spreken over hoe ze de trainingen ervaren, welke vragen ze hebben, waar hebben ze moeilijkheden mee en andere persoonlijke zaken. Ook is er weinig ruimte om persoonlijk met de tieners te spreken over hun geestelijke leven, zijn ze op zoek naar God? Hebben ze een relatie met God? Waarom wel, waarom niet? Welke vragen hebben ze? Om het persoonlijke contact en begeleiding van de tieners te verbeteren is daarom het mentorenprogramma gestart, in samenwerking met het medical tourism project.

Een mentor is kortgezegd een ervaren persoon die een minder ervaren persoon begeleidt. Vaak is het een oudere persoon die meer ervaring in het leven heeft die een jonger persoon begeleidt. Daarnaast is het ook een volwassen christen die met de tiener over zijn/haar geestelijk leven kan spreken. De functie van de mentor in het programma Vida Independiente is om minimaal eenmaal per maand de tiener in zijn of haar kindertehuis op te zoeken en een gesprek te hebben. Het doel is om naar hen te luisteren, advies en ervaringen te delen en een relatie op te bouwen van wederzijds vertrouwen die ook waardevol kan zijn als de tieners hun kindertehuis verlaten en op eigen benen komen te staan. Dan kan het heel nuttig zijn dat ze af en toe eens hun mentor kunnen bellen of opzoeken als ze iets niet weten of als het niet zo gaat als dat ze verwacht hadden. 

Om goede mentoren te vinden is er in verschillende lokale kerken een oproep gedaan. De geïnteresseerden hebben daarna een selectieproces doorlopen en een basistraining gekregen. Daarna zijn ze tijdens hun eerste bezoek aan het kindertehuis begeleidt door Albert of Maresa. Vanaf deze maand doen ze de bezoeken zelfstandig. Het is mooi om te zien hoe in een korte tijd al vriendschappen zijn gegroeid tussen sommige mentoren en tieners!  

Wilt u meehelpen om een verschil te maken in het leven van een tiener in Peru? Maak dan een gift over naar NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza.