Mentorprogramma: opbouwen van duurzame verdiepende relaties

Veel tieners uit onze programma’s van Cambiando Horizontes hebben weinig goede contacten en weinig mensen die hen bezoeken in de opvangtehuizen en tijd met hen doorbrengen. Er zijn kinderen en tieners in opvangtehuizen die vrijwel nooit bezoek krijgen omdat ze óf geen familie hebben óf de familie is niet in hen geïnteresseerd. Als er dan een mentor op bezoek komt die een vriendschap met je op wil bouwen en oprecht geïnteresseerd in je is dan zijn ze daar heel blij mee. Een tijdje terug spraken we een jongen uit Guatemala die opgroeide in een opvangtehuis. Hij vertelde ons hoe belangrijk de regelmatige bezoeken van zijn mentor voor hem waren en hoe deze vriendschap hem hielp om zijn leven opnieuw op te bouwen toen hij volwassen was en het opvangtehuis verliet. Ook kwam hij in door zijn mentor in aanraking met het christelijke geloof.

Met het mentorprogramma willen we ook deze connectie maken tussen de tieners/jongeren en hun mentoren. Daarom hebben we de afgelopen tijd een aantal mentoren een training gegeven ter voorbereiding op hun rol als mentor. Om elkaar goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om de context van de tieners te kennen en het systeem van bescherming waar ze onderdeel van uitmaken in het opvangtehuis. Tijdens deze training delen we met de mentoren kennis en tips om een goede mentor te kunnen worden, bijvoorbeeld verschillende gesprekstechnieken. Op dit moment gaan de potentiële mentoren nog door een selectieprocedure, waarna we hopen dat ze begin volgende maand hun eerste bezoek kunnen gaan brengen aan een tiener in een opvangtehuis.

Als de eerste groep mentoren gestart is met hun bezoeken aan de opvangtehuizen starten we een nieuwe campagne om mentoren te werven in lokale kerken, want alleen kerkelijk actieve personen kunnen mentoren worden in ons programma. We hopen en bidden namelijk dat de tieners en jongeren door hun mentor in aanraking komen met het evangelie en wellicht later samen naar de kerk kunnen komen. Wij vinden het uiteraard belangrijk om de jongeren te helpen in hun studies, werk en onderkomen, maar we geloven dat hun perspectief in dit leven veel positiever wordt als ze Jezus mogen leren kennen en onderdeel worden van een christelijke gemeenschap. Daarom vragen we gebed voor deze groep nieuwe mentoren, dat er vertrouwen en openingen mogen komen in de gesprekken met de jongeren om ook het evangelie met hen te kunnen delen.