Oprichting Stichting Luz y Esperanza

Wie zijn wij en waarom is de Stichting Luz y Esperanza opgericht? Graag vertellen we heel kort wat over de problematiek in Peru, hoe we daar aan bij dragen en waar we momenteel staan als stichting.

Jaarlijks verlaten in Peru tientallen jongeren na hun 18e verjaardag hun weeshuis en staan ze er vaak alleen voor. Wat gebeurt er met deze jongeren als ze geen cruciale steun hebben van hun familie? Deze jongeren moeten zorgen voor hun eigen behoeften. Sommigen raken zwanger, stoppen met studeren, leven op straat of komen in aanraking met criminaliteit. Juist deze groep kwetsbare jongeren hebben hulp nodig bij de voorbereiding op een onafhankelijk leven. Dat is de reden dat Albert en Maresa den Oudsten in 2016 gestart zijn met het programma ‘Vida Independiente’ (onafhankelijk leven) in samenwerking met Casa Hogar Luz de Vida (een lokale organisatie) in Trujillo, Peru.

Dit is het enige project in Noord-Peru dat hulp biedt aan deze jongeren, de vraag is dus groot. Dit deed ons beseffen dat er ook financiële steun nodig is om dit project mogelijk te maken, maar ook nieuwe projecten in de toekomst. Om deze steun vanuit Nederland mogelijk te maken hebben we ervoor gekozen om stichting Luz y Esperanza op te richten. Luz y Esperanza betekent in het Spaans ‘licht en hoop’. Het doel van de stichting is licht en hoop brengen voor hulpbehoevende jongeren in Peru. We starten de voorbereidingen en op 18 april was het eindelijk zover. We reizen af naar Vleuten om daar bij de notaris onze handtekeningen te zetten en de stichting ‘officieel’ te maken, een heugelijk feit!

Onze focus als stichting zal het komende jaar liggen op het ondersteunen van de verschillende projecten in Peru, onze donateurs voorzien van het laatste nieuws van de projecten in Peru, en het werven van nieuwe donateurs.

Momenteel zijn we bezig met het aanvragen van een ANBI status. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting.

We willen u vragen om te overwegen stichting Luz y Esperanza te ondersteunen. Dit kan door een gift over te maken naar NL61ABNA0845862936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza. Via deze website kan er ook voor gekozen worden om een bedrag over te maken of ons maandelijks te steunen, klik hier voor meer informatie. Daarnaast willen we jullie vragen deze hulpbehoevende jongeren en het werk van Albert en Maresa in jullie gebed te nemen.

Namens het bestuur van Stichting Luz y Esperanza,

Mirthe den Oudsten