Lokale, regionale en landelijke samenwerkingen

Voor het werk wat wij doen is het nodig om samen te werken met andere organisaties en overheden. Om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Als organisatie werken we op verschillende niveaus samen met de overheid en organisaties.
 
Lokaal: We werken samen met de verschillende opvangtehuizen in de stad en omgeving. Met twee privétehuizen hebben we overeenkomsten om hun tieners te begeleiden in de stap naar onafhankelijkheid en ook geven we daar regelmatig handwerk workshop. Met twee opvangtehuizen van de overheid hopen we binnenkort weer de samenwerking te starten om de tieners voor te bereiden op hun vertrek en onafhankelijkheid. Verder werken we samen met onze lokale kerk die ons ruimte beschikbaar stelt voor onze bijeenkomsten en af en toe donaties doet.

Regionaal: We hebben een overeenkomst met de provinciale overheid om samen de trainingen voor het personeel van de opvangtehuizen te organiseren. Alle deelnemers van deze maandelijkse trainingen ontvangen na afloop een certificaat van de provincie. Afgelopen maand hadden we de mogelijkheid om de regionale gouverneur te spreken en ons werk te delen. Het motief daarvan was een natuurramp hier in de buurt waarvoor de provincies donaties wilde ontvangen, maar dat mogen zij volgens de wet niet. Daarom werden wij gevraagd om als organisatie daarbij te helpen. Uiteindelijk veranderden de plannen op het laatste moment weer omdat wij als organisatie nog niet alle papieren op orde hebben om al donaties te kunnen ontvangen en er een beter alternatief was. Voor ons wel een mooie gelegenheid om meer bekendheid te krijgen. Verder werken we werken ook samen met speciale beschermingseenheid voor de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het (tijdelijk) uit huis plaatsen van kinderen en wij helpen hen in het promoten van pleegfamilies.

Landelijk: Sinds een aantal maanden worden onze trainingen gepromoot door het Ministerie van de Vrouw en kwetsbare bevolking. Hierdoor doen er nu elke maand ruim 500 mensen vanuit opvangtehuizen uit heel Peru mee aan de trainingen. Ook voor het ontvangen van studiebeurzen van de overheid hebben we nauw contact met de bevoegde instantie, zij geven studiebeurzen aan jongeren uit opvangtehuizen. Wij helpen de jongeren om dat proces correct te doorlopen, want dat is niet heel eenvoudig omdat de regels en vereisten telkens veranderen. De afgelopen jaren hebben verschillende jongeren een studiebeurs kunnen bemachtigen.

Internationaal: In Latijns-Amerika zijn verschillende organisaties die vergelijkbaar werk doen als ons, en vaak al meer ervaring en kennis hebben opgebouwd. Al onze trainingen worden verzorgd door experts uit het buitenland. Zo werken we samen met organisaties uit Mexico, Guatemala en Costa Rica. Dit jaar gaan we samen met een initiatief uit Guatemala (Changing the way we care) maandelijks in kleine groepen virtueel bespreken hoe praktisch vorm te geven aan de thema’s van de trainingen. De focus is daarin om een betere uitwisseling mogelijk te maken tussen de kinderen en tieners in opvangtehuizen en hun familie. Wij geloven namelijk dat leven met een familielid op langere termijn bijna altijd de beste oplossing is.