‹ Terug

Blog

Mentorprogramma: opbouwen van duurzame verdiepende relaties

Met het mentorprogramma willen we ook deze connectie maken tussen de tieners/jongeren en hun mentoren. Daarom hebben we de afgelopen tijd een aantal mentoren een training gegeven ter voorbereiding op hun rol als mentor

Impact 2022

In dit artikel blikken we terug op het jaar 2022. Welke impact hebben we met onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes in Peru kunnen maken voor de doelgroep waarmee we werken? Welke doelen zijn er behaald en hoe kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Conferentie ACH Chili

Half november was het team van Cambiando Horizontes in Chili op een internationale conferentie van de Alianza Cristiana para los Huerfanos (Christelijke Alliantie voor de wezen). Lees hier een kort verslag daarvan.

De reis van een tiener

In deze vakantietijd komt vast het woord reizen meerdere keren naar boven. Een goede gelegenheid om ook eens na te denken over jouw reis, en dan bedoelen we niet die leuke vakantie waarvan je net terug bent. Tijdens ons hele leven zijn we namelijk op reis. De jongeren uit onze projecten zijn ook op reis, lees hier meer over hun reis.

Promoten pleegfamilies

Met Cambiando Horizontes promoten we nu pleegfamilies. In Peru is dit nog vrij onbekend, maar daar willen we graag verandering in brengen. Daarom geven we hier nu presentaties over in lokale kerken en hopen dat meer families hierover na gaan denken.

Lokale, regionale en landelijke samenwerkingen

Voor het werk van Cambiando Horizontes in Peru is het nodig om samen te werken met andere organisaties en overheden. Om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Als organisatie werken we op verschillende niveaus samen met de overheid en organisaties.

2 jaar Cambiando Horizontes

Deze maand bestaat onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes in Peru twee jaar. En volgens peruaanse gewoonten is dat gevierd met feest met de jongeren en tieners uit het programma. Kijk hier voor foto's en een korte video daarvan.

Kerstgroet 2021

Korte kerstgroet van Albert den Oudsten vanuit Peru: "Vanuit Peru wens ik jullie allen gezegende kerstdagen, dat de Zon der Gerechtigheid (opnieuw) in jullie levens op mag gaan en jullie aan mag sporen om te zien naar de medemens, dichtbij en ver weg!"

Wijn en sappenactie 2021

Ook dit jaar organiseren we weer een wijnactie voor meerdere goede doelen. Er is keuze uit verschillende soorten rode en witte wijn uit verschillende landen. De lijst is dit jaar ook uitgebreid met keuze uit niet-alcoholische sappen. Keuze genoeg dus! De opbrengt wordt verdeeld over verschillende goede doelen, waaronder onze stichting.

Eigen kantoor Cambiando Horizontes Peru

Sinds kort heeft onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes hun eigen kantoor in Peru. Lees hier meer en bekijk de foto's.

Onafhankelijkheidsdag in Peru

28 juli was dit jaar een gedenkwaardige datum in Peru, het was namelijk 200 jaar geleden dat Peru onafhankelijk werd verklaard. Lees en kijk hier hoe de jongeren uit onze programma's in Peru dat gevierd hebben.

Groei partnerorganisatie Cambiando Horizontes

Sinds onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes in Peru opgericht is afgelopen jaar zijn ze hard gegroeid. In dit artikel willen we daarom nog eens kort uitleggen wat zij precies doen in Peru op dit moment en wat de plannen zijn voor de aankomende tijd.

Gods karakter: een speciale interesse voor de wezen.

In dit artikel kijken we naar het karakter van God en zien dat Hij een speciale interesse heeft in de wezen, weduwen en vreemdelingen.

Zorg voor weeskinderen

Door middel van dit artikel willen we informatie geven hoe de weeszorg geregeld is in Nederland en maken we de vergelijking met Peru.

Wijnactie

Doe mee met onze wijnactie. Lees hier meer informatie.

Vanuit Peru: wekelijks televisieprogramma

Lees in deze blog meer over het televisieprogramma Cambiando Horizontes in Peru.

GOD GEEFT OM ALLE MENSEN DIE NAAR ZIJN BEELD ZIJN GEMAAKT

De studentenflat

Start sponsorprogramma

Zorgen voor de zorgverlener

Noodhulp coronacrisis

Donatie Spankracht Ontwerpers

Coronacrisis in Peru

Nieuwe partner in Peru: Cambiando Horizontes

Stichting Luz y Esperanza aanwezig op conferenties in Lima en Mexico

Eerste nieuwsbrief Luz y Esperanza verstuurd

ANBI-status voor stichting Luz y Esperanza

Mentorenprogramma voor tieners van start

Beleidsplan 2019-2020

Op bezoek bij de bank

Oprichting Stichting Luz y Esperanza